Priser

Konsultation

 • 1 400 kr för gynbesök inkl. ultraljud
  • (extra kostnad för labprover tillkommer enligt prislista)
 • 1400 kr: tidigt graviditetsultraljud (från v 5+)
 • 1500 kr: Abdominalt graviditetsultraljud
 • 1900 kr: för akut besök inom 24 timmar
 • 2400 kr: akut besök inom 4 timmar samma dag
 • 1600 kr: spiraluttag (inklusive läkarbesök och ultraljud)
 • 1800 kr: spiralinsättning (inklusive läkarbesök och ultraljud)
  • 600 kr tillkommer för kopparspiralen
  • 200 kr tillkommer för samtidig spiraluttag
 • 400 kr: Telefonkonsultation/medicinsk rådgivning 
 • 900 kr: videobesök/konsultation med specialist 
 • 500 kr: Receptförskrivning utanför läkarbesök
 •  Gynekologisk undersökning och provtagning vid IVF behandlingar på annan klinik eller utomlands
  • 1400kr för gynekologisk undersökning inklusive ultraljud. 
  • Kostnad för labprover tillkommer enligt prislista
  • Kostnad för receptförskrivning tillkommer enligt prislista (exklusive högkostnadskort)
  • 200 kr tillkommer för kopia av journalanteckning i samband med besöket
 • Från 600 kr: Läkarintyg 
 • 300 kr: Remiss i samband med besöket
 • 200 kr: Utskick av kopia på labprover/journalkopiorutanför besökstiden
 • Från 400 kr: Enstaka blodprover
 • 800 kr: cellprov (exklusive läkarbesök)
 • 800 kr: HPV analys (exklusive läkarbesök)
 • Från 2800 kr: Utredning/provtagning av postmenopausal blödning (exklusive läkarbesök)

Konsultation Standard Fertilitetsutredning för paret

 • 2000 kr: Par-fertilitetskonsultation.
 • 10500 kr: komplett fertilitetsutredning inför ev. IVF remiss 
 • 21000 kr: Missfallsutredning hos paret (inklusive kromosomanalys)
 • 3300 kr: Ägglossningsstimulering med hormontabletter/Letrozolbehandling inklusive en uppföljning med ultraljud
 • 9000 kr: En ägglossningsstimulering inklusive  uppföljning med ultraljud. Exklusive läkemedelskostnad
 • 3100 kr: Kontrastundersökning av passage i äggledarna (HSS) 
 • 1900 kr: kavitetsundersökning med utredning och behandling
 • 1900 kr: spermaprov

Konsultation Foster (NIPT) (ENDO)

 • 6900 kr inklusive ultraljud, provtagning och tillval av könskromosomavvikelser samt könsbestämning (från graviditetsvecka 10+0)
 • 2900 kr för tillval av mikrodeletionen 22q11.2 som orsakar DiGeorges  syndrom
 • 11600 kr Ziwig endotest – Världens första salivtest för endometrios