Välkommen till GynRaMa

Privat gynekologklinik i Göteborg

GynRaMa är en privat gynekologklinik i Göteborg, som startade hösten 2022. Grundare och doktorer i verksamheten är specialistläkare/docent Randa Akouri och överläkare/professor Mats Brännström. Våra doktorer har mycket lång erfarenhet av gynekologi och reproduktionsmedicin, både avseende klinisk handläggning och forskning.

Boka besök online

Du kan boka besök till gynekolog hos GynRaMa i Göteborg via bokningssystemet på hemsidan. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma på besök. Vi tar besök för gynekologisk hälsokontroll, vid gynekologiska besvär, vid tidig graviditet, eller för second-opinion efter besök hos annan gynekolog i Göteborg.