ENDOTEST

Vad är endometrios?

Endometrios kännetecknas av endometrieliknande vävnad utanför livmodern, så kallade endometrios lesioner. Tillväxten av dessa lesioner är ofta förknippad med en inflammatorisk process.

Under menstruation kan endometrios lesioner reagera på variationer i hormonella nivåer, vilket leder till akut inflammation, blödning, svår smärta och många andra symtom. Endometrios drabbar cirka 10 % av kvinnor i fertil ålder. I dagsläget är cirka 250 000 kvinnor i Sverige drabbade. Det påverkar potentiellt alla kvinnor och kan dyka upp så tidigt som från tonåren. Endometrios kan vara helt asymtomatisk och diagnostiseras ibland under en konsultation föranledd av svårigheter att bli gravid. Faktum är att en betydande andel av patienter med endometrios också lider av infertilitet.

Symtom av endometrios

⚬  Svår mensvärk

⚬  Smärta under samlag

⚬ Långvarig bäckensmärta

⚬  Smärta i höger axel

⚬  Matsmältningsproblem

⚬  Intensiv trötthet

⚬  Urinvägssjukdomar

⚬  Infertilitet

⚬  Smärta vid avföring

⚬  Smärtsam rektal blödning

⚬  Hematuri under menstruationen

⚬  Omväxlande diarré – förstoppning

 

Vad är Ziwig Endotest?

Ziwig Endotest® är ett enkelt, icke-invasivt diagnostiskt test för tidig upptäckt av alla typer av endometrios med en prestanda som överträffar den för konventionella diagnostiska test2-6 (känslighet >95%, specificitet >95%, diagnostisk noggrannhet AUC >95 %9).

 

Ziwig Endotest® är ett test baserat på nästa generations sekvensering av mikroRNA som finns i saliv, och utvecklades av det franska företaget Ziwig.

Ziwig Endotest® har validerats av en av de största kliniska prövningarna som någonsin genomförts inom detta område i samarbete med 18 franska center specialiserade på endometrios9. Den diagnostiska prestandan testades först på blodprov6 och sedan på salivprov4.

Detta verktyg är framtaget för att revolutionera diagnosen och vården av endometrios genom att tillhandahålla en pålitlig och snabb diagnos till vårdpersonal som ordinerar testet.

Ziwig Endotest® har erhållit CE-märkning.

Varför och när ska salivtestet ordineras?

Jämfört med nuvarande metoder representerar Ziwig Endotest® en stor innovation inom detektion av endometrios8.

 

Patientvården kommer att förbättras avsevärt genom att minska den genomsnittliga tiden till diagnos från flera år till några dagar7. Ziwig Endotest® banar väg för tidig behandling av endometrios och representerar ett stort paradigmskifte i klinisk praxis2.

Fördelarna med Ziwig Endotest®

⚬  Tydliga positiva/negativa resultat

⚬  Snabb diagnos

⚬  Alla former av endometrios kan diagnostiseras2-6

⚬  Hög tillförlitlighet: nära 100%9

⚬  Enkel och icke-invasiv provinsamling

Ordinering av Ziwig Endotest® rekommenderas för kvinnor mellan 18 och 43 år som uppvisar ett eller flera symtom som tyder på endometrios4,8.

Är du redo för ett Endo Test?
Vi samarbetar med Life Genomics, Ziwig i Göteborg.