Om kliniken

Gynekologkliniken GynRaMa​

GynRaMa är en privat gynekologklinik i Göteborg, som startade hösten 2022. Grundare och doktorer i verksamheten är specialistläkare/docent Randa Akouri och specialistläkare/professor Mats Brännström. Våra doktorer har mycket lång erfarenhet av gynekologi och reproduktionsmedicin, både avseende klinisk handläggning och forskning. Information om våra doktorers bakgrund och meritering presenteras här.

GynRaMa-gynekologi är en gynekologmottagning i Göteborg som har öppet fr.a kvällar men har även helgöppet. Vår utrustning är modern och lokalerna är nyupprustade. Gratis parkering finns i direkt anslutning till kliniken. Vid transport med kommunala färdmedel så åker du enklast buss till hållplatsen F O Peterssons Gata, varifrån det är en 1 minuters promenad till den privata gynekologmottagningen GynRaMa.

Du kan boka besök till gynekolog hos GynRaMa i Göteborg via bokningssystemet på hemsidan. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma på besök. Vi tar besök för gynekologisk hälsokontroll, vid gynekologiska besvär, vid tidig graviditet, eller för second-opinion efter besök hos annan gynekolog i Göteborg.

Denna gynekologimottagning i Göteborg har en mycket bred kompetens, då läkarna har en mycket lång erfarenhet av diagnostik och behandling av de flesta av öppenvårdsgynekologins sjukdomar och besvär. Vi baserar vår diagnostik och behandling på nationella riktlinjer och på senaste forskningsresultat.