Våra läkare

Randa Akouri

Randa Akouri är specialistläkare i kvinnosjukdomar och docent i ämnesområdet Obstetrik och Gynekologi.  Randa Akouri har en lång karriär inom forskning och klinik inom området kvinnosjukdomar, fr.a. reproduktionsfysiologi och reproduktionsmedicin. Hon har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av benigna gynekologiska besvär och sjukdomar samt infertilitet.   

 • År 2001 var Randa Akouri den första i världen som visade lyckade livmodertransplantationer i en djurmodell. Detta var forskningsgrunden till att första barnet i världen, efter lyckad livmodertransplantation, föddes 2014 senare i Göteborg. 
 • Docent Akouri har varit författare och medförfattare till ett flertal vetenskapliga forskningsartiklar och översiktsartiklar inom uterustransplantation och reproduktionsmedicin, samt skrivit bokkapitel 
 • Docent Akouri har lett arbete bakom introduktion av livmodertransplantation utomlands, vilket bl.a. gav den första lyckade livmodertransplantation i MENAT (Mellanöstern, Turkiet och Nord Afrika), där första barnet föddes år 2019.  
 • Docent Akouri har varit föredragshållare inom gynekologi och reproduktionsmedicin vid ett flertal tillfällen nationellt och internationellt. 

Mats Brännström

Mats Brännström är specialistläkare i kvinnosjukdomar och professor i ämnesområdet Obstetrik & Gynekologi.   

Professor Brännström är en av världens mest kända gynekologer efter en lång karriär inom forskning ock klinik inom området kvinnosjukdomar. Han har mer än 30 års klinisk erfarenhet inom området gynekologisk cancerkirurgi och mer än 10 års erfarenhet av reproduktionsmedicin och IVF. Professor Brännström har också en mycket lång erfarenhet av öppenvårdsgynekologi avseende benigna gynekologiska besvär och sjukdomar. Några meriter från professor Brännström gedigna CV är. 

 • Författare till över 400 vetenskapliga forskningsartiklar inom gynekologi och reproduktionsmedicin. 
 • Författare till läroböcker inom gynekologi, obstetrik och reproduktionsmedicin. 
 • Professor i obstetrik och gynekologi sedan 2001. 
 • Forskningsledare och kirurg bakom det svenska livmodertransplantationsprojektet, med världens första livmodertransplantationsbarn, fött 2014. 
 • Tidigare gästprofessor vid Harvard Medical School, USA. 
 • Tidigare gästprofessor vid Mayo Clinic, USA  
 • Internationellt mycket anlitad föreläsare i obstetrik och gynekologi. 
 • Mottagare av ett flertal större forskningspris, senast från Franska Vetenskapsakademin. 
 • Past-president i International Society of Uterus Transplantation (ISUTx). 
 • Ordförande i Swedish Society of Reproductive Medicine (SSRM)