Våra läkare

Randa Akouri

Randa Akouri är specialistläkare i kvinnosjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent i ämnesområdet Obstetrik och Gynekologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Randa Akouri har en lång karriär inom forskning och klinik inom området kvinnosjukdomar. Under de senaste åren har hon ägnat sig kliniskt åt reproduktionsmedicin, fertilitetsbevarande åtgärder, kirurgi samt IVF. Hon har stor erfarenhet av diagnostik och behandling av benigna gynekologiska besvär och sjukdomar samt infertilitet.  

 • År 2001 var docent Akouri den första i världen som visade lyckade livmodertransplantationer i en djurmodell. Detta var forskningsgrunden till att första barnet i världen, efter lyckad livmodertransplantation, föddes tretton år senare i Göteborg.
 • Docent Akouri har varit författare och medförfattare till ett flertal vetenskapliga forskningsartiklar och översiktsartiklar inom uterustransplantation och reproduktionsmedicin, samt skrivit bokkapitel om uterustransplantation. 
 • Docent Akouri har varit en nyckelperson i den första lyckade livmodertransplantation i MENAT-området (Mellanöstern, Turkiet och Nord Afrika), där första barnet föddes år 2019. 
 • Docent Akouri har hållit i flertal föredrag, både nationellt och internationellt, inom gynekologi och reproduktionsmedicin.

Mats Brännström

Mats Brännström är överläkare i kvinnosjukdomar vid Sahlgrenska sjukhuset och professor i ämnesområdet Obstetrik & Gynekologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Professor Brännström är en av världens mest kända gynekologer efter en lång karriär inom forskning ock klinik inom området kvinnosjukdomar. Han har mer än 30 års klinisk erfarenhet inom området gynekologisk cancer och gynekologisk cancerkirurgi. Under de senaste 10 åren har han även ägnat sig kliniskt åt reproduktionsmedicin och IVF. Professor Brännström har också en mycket lång erfarenhet av öppenvårdsgynekologi avseende benigna gynekologiska besvär och sjukdomar. Några meriter från professor Brännström gedigna CV är.

 • Författare till över 400 vetenskapliga forskningsartiklar inom gynekologi och reproduktionsmedicin.
 • Författare till läroböcker inom gynekologi, obstetrik och reproduktionsmedicin.
 • Professor i obstetrik och gynekologi sedan 2001.
 • Forskningsledare och kirurg bakom det svenska livmodertransplantationsprojektet, med världens första livmodertransplantationsbarn, fött 2014.
 • Tidigare gästprofessor vid Harvard Medical School, USA.
 • Tidigare gästprofessor vid Mayo Clinic, USA (världens ledande sjukhus).
 • Internationellt mycket anlitad föreläsare i obstetrik och gynekologi.
 • Tidigare ägare och startare av Stockholm IVF, idag en av Sveriges ledande IVF kliniker.
 • Mottagare av ett flertal större forskningspris, senast från Franska Vetenskapsakademin.
 • Past-president i International Society of Uterus Transplantation (ISUTx).
 • Styrelseledamot i Swedish Society of Reproductive Medicine (SSRM).